โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลอย
Notice: Undefined index: Hos_ID in /home/pccuthaico/domains/pccuthai.com/public_html/2563/star4_show.php on line 141

 

ยังไม่ทำการประเมินในหมวดที่ 4

 


 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327