สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด , พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ บ้าน ตำบล 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 0 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 0.00 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 0.0
     การได้ยิน 0.0
     กายและการเคลื่อนไหว 0.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0.0
     สติปัญญา 0.0
     การเรียนรู้ 0.0
     ออทิสติก 0.0
รวม 0 0

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ' 0)' at line 1