แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว รพ.หนองฉาง

ปี  2560
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2561

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ (6104012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ
เปิดดำเนินการ : 8 มกราคม 2562
5,572 12,631  
11223 -> รพช.หนองฉาง ( F1 ) 2,585 5,020
07100 -> รพ.สต.หนองสรวง ( S ) 1,112 2,249
07101 -> รพ.สต.บ้านเก่า ( S ) 438 1,098
07102 -> รพ.สต.อุทัยเก่า ( S ) 715 1,928
07105 -> รพ.สต.บ้านทุ่งพง ( S ) 221 526
07106 -> รพ.สต.ทุ่งพง ( S ) 501 1,141

ปี  2562
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2563

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก (6104022)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ
เปิดดำเนินการ : 2563
3,288 7,863  
07107 -> รพ.สต.เขาบางแกรก ( M ) 1,759 3,864
07103 -> รพ.สต.บ้านน้ำพุ ( M ) 983 2,361
07108 -> รพ.สต.ป่าหมาก ( S ) 546 1,313

ปี  2564

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เขากวางทอง  

3,904 9,485  
07109 -> รพ.สต.เขากวางทอง ( M ) 2,365 5,561
07104 -> รพ.สต.ทุ่งโพ ( M ) 1,539 3,924

ปี  2565

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวเมืองการุ้ง  

5,105 10,920  
07126 -> รพ.สต.เมืองการุ้ง ( M ) 1,876 3,604
07125 -> รพ.สต.วังหิน ( M ) 1,312 2,702
07131 -> รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน ( M ) 1,093 2,623
14035 -> รพ.สต.บ้านหนองอาสา ( S ) 824 1,991

ปี  2566

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองยาง  

2,829 6,844  
07097 -> รพ.สต.หนองยาง ( S ) 962 2,144
07098 -> รพ.สต.หนองนางนวล ( M ) 951 2,360
14272 -> รพ.สต.บ้านหนองบัว ( M ) 916 2,340
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327