แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว รพ.หนองขาหย่าง

ปี  2560
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2561
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2562
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2563

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.หนองขาหย่าง (6105012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวหนองขาหย่าง
เปิดดำเนินการ : มกราคม 2563
5,131 11,782  
11224 -> รพช.หนองขาหย่าง ( F3 ) 1,030 2,449
07110 -> รพ.สต.หนองไผ่ ( S ) 812 1,822
07111 -> รพ.สต.ดอนกลอย ( S ) 451 871
07112 -> รพ.สต.ห้วยรอบ ( S ) 181 359
07114 -> รพ.สต.ท่าโพ ( S ) 1,029 1,685
07116 -> รพ.สต.หลุมเข้า ( S ) 867 2,106
07117 -> รพ.สต.ดงขวาง ( S ) 761 1,758

ปี  2564
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2565
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2566
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327